January 30, 2023

คะน้าผงชูรส อร่อยแถมดีต่อสุขภาพ

วันนี้จะพ า มารู้จักต้นผ ง ชูรส หรือ ผักไชย า ที่สามารถนำมาปรุงอ า ห า ร ให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขึ้น ซึ่งเดิมผักนี้มีมานานแล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ ค่ อ ย เป็นที่รู้จักกันมากนัก บางบ้านมี แต่ยังไม่รู้เลยว่าผักนี้มีรสชาติอร่อย วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝ า ก …

ฝันเห็นพร ะ พุ ทธรูป บอกล า งดี

พระพุทธรูป หรือ องค์พระปฏิมาที่สร้าง ส ร ร ค์ โดยประติมากร เพื่อระลึกถึงพุทธคุณในพระพุทธศาสนา ซึ่งการฝันเห็นพระพุทธรูป เป็นความ ฝั น ที่มีความหม า ย ดีเสมอ ผู้ใดฝันเห็นพระพุทธรูปในบ้าน หรือฝันเห็นพระพุทธรูปโบราณ จะ หมดเ ค ร าะห์ ได้โชคลาภ …

ปลูกผักชี ดูแลง่าย คนนิยม 30 วัน vายได้ vายดี

ผักชี เป็นพืชที่ชอบดินร่วน ป น ทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มี ฝ น น้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกัน ย า ยน ถึง ปลายตุลาคม เพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี โดย วิธีปลูกผักชี ปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด พั …

เปลือกไข่ โรยใต้ต้นพืชผัก เห็นผลเพียงไม่กี่วัน

หลายคนคงเคยรู้จักวิธีการนำเปลือกไข่มาใส่ต้นพืชแล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วเปลือกไข่มีส า sอาหารที่เหมาะสมต่อพืชดังนี้ โพแ ท ส เซียม ช่วย เ ร่ ง การเจริญเติบโตของราก ใบ หากใช้ในผักกินใบ จะทำให้ใบกรอบ สีเขียวสวย น่ารับประทาน กั ม ม ะถัน ช่วย ในเปลือกไข่มีกั ม …

พารู้จักหอยเชอรี่สีทอง ทำรายได้เดือนละกว่า 2 แสนบ าท

วันนี้แอดมินขอนำเรื่องราว “เพียงพอฟาร์มหอยก า ฬ สินธุ์” มาฝาก ที่ทำการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองสร้างรายได้สูง คุณชัยเจ้าของฟาร์ม เดิมเคยเปิดร้านอาหารชื่อ ชัย ศรีสะเ ก ษ อยู่ที่กรุงเทพฯ แต่หลังจากเจอกับวิกฤตโค วิ ดทำให้ไม่สามารถเปิดร้านได้ตามปกติ จึงต้องปิดร้านกลับบ้านแล้วผันตัวมาทำการเกษตร เริ่มจากการเลี้ยงปูนาก่อนแต่ไปได้ไม่ค่อยสวย จึงเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่แล้ว พบว่าหอยเชอรี่นั้นดูแลง่ายกว่า แล้วใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่า สร้างรายได้ได้เร็วกว่า จึงได้หันมาเอาดีทางด้านการเลี้ยงหอยเชอรี่แทน เพราะเพียงดูแลความสะอาดของบ่อเลี้ยงให้ดี …

กุ้งฝอย เลี้ยงง่าย ขายคล่อง รายรับเป็นแสนต่อปี

กุ้งฝอย นำมาทำอาหารได้หลากหลาย เช่น กุ้งเต้น ทอดมันกุ้ง กุ้งฝอยทอด น้ำพริกกุ้งฝอย เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ทางโภชนาการสูง กุ้งฝอยส่วนใหญ่มีตามฤดูกาล ประกอบกับ ความต้องการของตลาดที่ยังมีต่อเนื่องนี้ ทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาดีด้านการเพ าะเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อจำหน่าย ซึ่งร าคาข ายในท้องตลาดก็สูงไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 200 – 400 บ าทเลยทีเดียว การเลี้ยง ทำได้หลายวิธี ทั้งการเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์ …

พรที่ได้รับจากพ่อแม่ ประเสริฐเกิดผลที่สุด

สำหรับคนที่บูชาพ่อแม่นั้น จะเกิดโชค ล า ภ ปาฏิหาริย์ที่ดีอยู่เสมอ ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตต า ส อ น ไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความ สุ ข ความเจริญก้าวหน้า ใ น อาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ค น รอบข้างนั้น …