January 30, 2023

เ พ า ะเห็ดร ะ โงกเลียนแบบธรรมชาติ รสอร่อย รายได้งาม

“เห็ดระโงก” เป็นเ ห็ ด ที่นิยมรับประทานกันอย่ า ง แพร่หลายในภาคเหนือและภาคอีสาน เห็ดระโงกสามารถนำไปปรุงอาห า รได้หลากหลายเมนู ตัวอย่ า งเช่น ผั ด เห็ดน้ำมันหอย เห็ดระโงกนึ่งจิ้มแจ่ว แกงเ ห็ ด ระโงกใส่ใบมะขามอ่อน เห็ดระโงกมักขึ้นเป็นเห็ดด อ ก …

เคล็ดลับปลูก มะเ ขื อ เปราะให้งาม ลู ก ดกหนักดี

มะเขือเปราะ นำมาประกอบอาหาร ซึ่งทำได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ทอด ซึ่งสามารถปลูกได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องซื้ อ เลย วันนี้จึงนำวิธีการปลูก พร้อมบอกเ ค ล็ ดลับการปลูกมาฝากกัน สำหรับแปลง เ พ า ะ กล้า นำดินละเอียดผ ส ม …