January 30, 2023

เ พ า ะเห็ดร ะ โงกเลียนแบบธรรมชาติ รสอร่อย รายได้งาม

“เห็ดระโงก” เป็นเ ห็ ด ที่นิยมรับประทานกันอย่ า ง แพร่หลายในภาคเหนือและภาคอีสาน เห็ดระโงกสามารถนำไปปรุงอาห า รได้หลากหลายเมนู ตัวอย่ า งเช่น ผั ด เห็ดน้ำมันหอย เห็ดระโงกนึ่งจิ้มแจ่ว แกงเ ห็ ด ระโงกใส่ใบมะขามอ่อน

เห็ดระโงกมักขึ้นเป็นเห็ดด อ ก เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 4-5 ด อ ก กระจายอยู่ทั่วไป เดิมทีเห็ดระโ ง ก หากินได้เฉพาะหน้า ฝ น ตั้งแต่เดือนมิถุน า ยนไปจนสิ้นฤดูฝน

ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ป ร ะ ส บความสำเร็จในการผลิตเห็ดระโงกนอกฤดู โดยนำเมล็ดย า งนามาเพาะให้เป็นต้นกล้า แล้วนำดินใต้ต้นเห็ดแก่ที่ทิ้งส ป อ ร์ลงดิน ไปใส่โคนต้นย า งนา

นอกจากนี้ยังใช้วิธีนำเ ห็ ด ระโงกแก่ที่ ด อ ก บานเต็มที่จนสร้างสปอร์แล้ว มาล้างน้ำหรือดอกแก่จัดมาขยี้ในน้ำ แล้วนำน้ำที่มีส ป อ ร์ ของเห็ดปนอยู่ไปโปรยที่โคนต้นย า งนา

กรมป่าไม้ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องก า รผลิตเห็ดระโงกนอกฤดูให้ชาวบ้าน ใช้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ลดการบุกรุก ทำล า ยป่าเหมือนในอดีต

เพราะนอกจากการปลูกเห็ดระโงกนั้นจะเป็นการส่งเ ส ริ มและอนุรักษ์ผืนป่าแล้ว ยังสามารถสร้างร า ยได้ให้กับเกษตรกรได้อย่ างมหาศาลอีกด้วย

sาคาเห็ดระโงกอยู่ที่ 200-300 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้หากเป็นช่วงหน้าร้ อ น แล้ว ผ ล ผลิตของเห็ดจะไม่เยอะเท่าช่วงอื่น จึงทำให้ราคาเห็ดระโงกนั้นสูงขึ้นsาคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 400-500 บ า ทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว

วิธีปลูกเห็ดระโงก ขั้นตอนแรกคือ ต้องเก็บด อ ก เห็ดระโงกแก่ ที่ด อ ก กำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆ เชื้ อ เห็ดจะหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า

เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคนต้นไม้ เช่น ต้นย า ง นา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด

วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้ให้ถึงส่วนที่เป็นร า ก ฝ อย แล้วเอาน้ำเ ชื้ อ เห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคนไม้ ตามด้วยปุ๋ ยคอก กลบด้วยดินบางๆ แล้วคลุมด้วยฝากหรือหญ้าแห้งเพื่อช่วยควบคุมความชื้น

ปุ๋ ยค อ กจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอให้ฝนตกเห็ดระโงกก็จะเกิด แต่ถ้าเราสามารถควบคุมอุณภูมิได้ก็สามารถทำให้เห็ดระโงกเกิดนอกฤ ดู ก า ลได้ครับ

เท่านี้เราก็รอเก็บเห็ดระโงก แ ส น อร่อยได้ตามฤดูกาล โดยที่เราไม่ต้องออกไปหาเก็บเห็ดระโงกในป่าอีกแล้ว เพียงแค่รอเก็บเห็ดระโงกในส ว นที่เราปลูกต้นไม้เอาไว้ครับ

เรียบเรียงโดย นิยมไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *