January 29, 2023

เ พ า ะเห็ดร ะ โงกเลียนแบบธรรมชาติ รสอร่อย รายได้งาม

“เห็ดระโงก” เป็นเ ห็ ด ที่นิยมรับประทานกันอย่ า ง แพร่หลายในภาคเหนือและภาคอีสาน เห็ดระโงกสามารถนำไปปรุงอาห า รได้หลากหลายเมนู ตัวอย่ า งเช่น ผั ด เห็ดน้ำมันหอย เห็ดระโงกนึ่งจิ้มแจ่ว แกงเ ห็ ด ระโงกใส่ใบมะขามอ่อน เห็ดระโงกมักขึ้นเป็นเห็ดด อ ก …

เคล็ดลับปลูก มะเ ขื อ เปราะให้งาม ลู ก ดกหนักดี

มะเขือเปราะ นำมาประกอบอาหาร ซึ่งทำได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ทอด ซึ่งสามารถปลูกได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องซื้ อ เลย วันนี้จึงนำวิธีการปลูก พร้อมบอกเ ค ล็ ดลับการปลูกมาฝากกัน สำหรับแปลง เ พ า ะ กล้า นำดินละเอียดผ ส ม …

ปลูกผักชี ดูแลง่าย คนนิยม 30 วัน vายได้ vายดี

ผักชี เป็นพืชที่ชอบดินร่วน ป น ทราย หากจะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว ควรเตรียมดินให้ระบายน้ำได้ดี ดินควรมีอินทรียวัตถุสูง พื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่ที่มี ฝ น น้อย อากาศเย็น ในการปลูกเพื่อเอาต้นนั้น ควรปลูกราวเดือนกัน ย า ยน ถึง ปลายตุลาคม เพราะในช่วงนี้ผักชีจะงอกงามได้ดี โดย วิธีปลูกผักชี ปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด พั …

พารู้จักหอยเชอรี่สีทอง ทำรายได้เดือนละกว่า 2 แสนบ าท

วันนี้แอดมินขอนำเรื่องราว “เพียงพอฟาร์มหอยก า ฬ สินธุ์” มาฝาก ที่ทำการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองสร้างรายได้สูง คุณชัยเจ้าของฟาร์ม เดิมเคยเปิดร้านอาหารชื่อ ชัย ศรีสะเ ก ษ อยู่ที่กรุงเทพฯ แต่หลังจากเจอกับวิกฤตโค วิ ดทำให้ไม่สามารถเปิดร้านได้ตามปกติ จึงต้องปิดร้านกลับบ้านแล้วผันตัวมาทำการเกษตร เริ่มจากการเลี้ยงปูนาก่อนแต่ไปได้ไม่ค่อยสวย จึงเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่แล้ว พบว่าหอยเชอรี่นั้นดูแลง่ายกว่า แล้วใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่า สร้างรายได้ได้เร็วกว่า จึงได้หันมาเอาดีทางด้านการเลี้ยงหอยเชอรี่แทน เพราะเพียงดูแลความสะอาดของบ่อเลี้ยงให้ดี …

พรที่ได้รับจากพ่อแม่ ประเสริฐเกิดผลที่สุด

สำหรับคนที่บูชาพ่อแม่นั้น จะเกิดโชค ล า ภ ปาฏิหาริย์ที่ดีอยู่เสมอ ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เมตต า ส อ น ไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความ สุ ข ความเจริญก้าวหน้า ใ น อาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ค น รอบข้างนั้น …