January 30, 2023

คะน้าผงชูรส อร่อยแถมดีต่อสุขภาพ

วันนี้จะพ า มารู้จักต้นผ ง ชูรส หรือ ผักไชย า ที่สามารถนำมาปรุงอ า ห า ร ให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขึ้น ซึ่งเดิมผักนี้มีมานานแล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่ ค่ อ ย เป็นที่รู้จักกันมากนัก บางบ้านมี แต่ยังไม่รู้เลยว่าผักนี้มีรสชาติอร่อย วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝ า ก …

ฝันเห็นพร ะ พุ ทธรูป บอกล า งดี

พระพุทธรูป หรือ องค์พระปฏิมาที่สร้าง ส ร ร ค์ โดยประติมากร เพื่อระลึกถึงพุทธคุณในพระพุทธศาสนา ซึ่งการฝันเห็นพระพุทธรูป เป็นความ ฝั น ที่มีความหม า ย ดีเสมอ ผู้ใดฝันเห็นพระพุทธรูปในบ้าน หรือฝันเห็นพระพุทธรูปโบราณ จะ หมดเ ค ร าะห์ ได้โชคลาภ …

เปลือกไข่ โรยใต้ต้นพืชผัก เห็นผลเพียงไม่กี่วัน

หลายคนคงเคยรู้จักวิธีการนำเปลือกไข่มาใส่ต้นพืชแล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วเปลือกไข่มีส า sอาหารที่เหมาะสมต่อพืชดังนี้ โพแ ท ส เซียม ช่วย เ ร่ ง การเจริญเติบโตของราก ใบ หากใช้ในผักกินใบ จะทำให้ใบกรอบ สีเขียวสวย น่ารับประทาน กั ม ม ะถัน ช่วย ในเปลือกไข่มีกั ม …