January 28, 2023

เปลือกไข่ โรยใต้ต้นพืชผัก เห็นผลเพียงไม่กี่วัน

หลายคนคงเคยรู้จักวิธีการนำเปลือกไข่มาใส่ต้นพืชแล้ว ซึ่งแท้จริงแล้วเปลือกไข่มีส า sอาหารที่เหมาะสมต่อพืชดังนี้ โพแ ท ส เซียม ช่วย เ ร่ ง การเจริญเติบโตของราก ใบ หากใช้ในผักกินใบ จะทำให้ใบกรอบ สีเขียวสวย น่ารับประทาน กั ม ม ะถัน ช่วย ในเปลือกไข่มีกั ม …