January 27, 2023

เคล็ดลับปลูก มะเ ขื อ เปราะให้งาม ลู ก ดกหนักดี

มะเขือเปราะ นำมาประกอบอาหาร ซึ่งทำได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ทอด ซึ่งสามารถปลูกได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องซื้ อ เลย วันนี้จึงนำวิธีการปลูก พร้อมบอกเ ค ล็ ดลับการปลูกมาฝากกัน สำหรับแปลง เ พ า ะ กล้า นำดินละเอียดผ ส ม …