January 27, 2023

พารู้จักหอยเชอรี่สีทอง ทำรายได้เดือนละกว่า 2 แสนบ าท

วันนี้แอดมินขอนำเรื่องราว “เพียงพอฟาร์มหอยก า ฬ สินธุ์” มาฝาก ที่ทำการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองสร้างรายได้สูง คุณชัยเจ้าของฟาร์ม เดิมเคยเปิดร้านอาหารชื่อ ชัย ศรีสะเ ก ษ อยู่ที่กรุงเทพฯ แต่หลังจากเจอกับวิกฤตโค วิ ดทำให้ไม่สามารถเปิดร้านได้ตามปกติ จึงต้องปิดร้านกลับบ้านแล้วผันตัวมาทำการเกษตร เริ่มจากการเลี้ยงปูนาก่อนแต่ไปได้ไม่ค่อยสวย จึงเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่แล้ว พบว่าหอยเชอรี่นั้นดูแลง่ายกว่า แล้วใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่า สร้างรายได้ได้เร็วกว่า จึงได้หันมาเอาดีทางด้านการเลี้ยงหอยเชอรี่แทน เพราะเพียงดูแลความสะอาดของบ่อเลี้ยงให้ดี …